Ogłoszenia różne 2009

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

04-05-2009

O g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-sportowego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy Skawina w 2009r.

1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie wykonywanych zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu wynosi:

60 000 zł.

 

2. Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia oraz terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 80/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-sportowego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy Skawina w 2009r oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie.

 

 

3. Informacja: W roku 2008 na wsparcie zadań tego samego rodzaju jak określonych w niniejszym konkursie udzielono dotacji z budżetu Gminy Skawina w kwocie 56 000 zł.

 

4. Termin składania ofert na wpieranie realizacji zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 27 maja 2009r.

 

5. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14 pokój 1 - w godzinach pracy urzędu z zaznaczeniem na kopercie:

- nazwy oferenta

- nazwy zadania: Konkurs ofert: „ Wypoczynek letni 2009r.”

 

6. Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert, a także treść Zarządzenia Nr 80/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-sportowego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy Skawina w 2009r. wraz z materiałami pomocniczymi w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina Rynek 3, pok.22 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta i Gminy Skawina www.wrotamalopolski.pl/bip/skawina.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.