27°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport o obwodnicy

Spotkanie z parlamentarzystami w sprawie obwodnicy Skawiny

23-02-2012

23 lutego, w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyło się spotkanie władz Gminy Skawina, przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Miasta i Gminy - Obwodnica Skawiny z Posłami RP i Senatorami RP z Ziemi Krakowskiej. Miało ono na celu przypomnienie, już po raz kolejny, o trudnej sytuacji naszego miasta.


Wzięli w nim udział przedstawiciele dwóch ugrupowań: Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Komitet Protestacyjny reprezentowali: Przewodniczący Ryszard Majdzik wraz z Józefem Bobkiem i Mieczysławem Lackowskim.

W prezentacji multimedialnej (kliknij tutaj) zaprezentowano dotychczasowe działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, zmierzające do przystąpienia do realizacji porozumienia zawartego przez Gminę Skawina z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Burmistrz Adam Najder przedstawiając zebranym analizę problemu zwrócił uwagę na kluczowe w jego opinii utrudnienia wynikające z braku obwodnicy Skawiny, wskazywał również na aktualną sytuację Gminy Skawina:

  • stan techniczny odcinka drogi krajowej nr 44 przebiegający przez Skawinę jest katastrofalny;
  • most na rzece Skawince w ciągu drogi krajowej nr 44, jedyny na terenie Gminy, jest w złym stanie technicznym, o nie normatywnej, zaniżonej skrajni i wysokości, który łączy dwie ulice miasta ruchem wahadłowym. Obecnie jakikolwiek remont nie jest możliwy ze względu na brak alternatywnego objazdu, nawet w obrębie wielu kilometrów. Aktualnie przez większą część dnia miasto jest sparaliżowane;
  • gigantyczne korki utrudniają dojazd do zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 44 firm, w tym zakładów o strategicznym dla gospodarki charakterze;
  • brak możliwości szybkiego przejazdu z jednej części miasta do drugiej zagraża bezpieczeństwu mieszkańców całej gminy - 42 tys.;
  • niedostateczna prędkość ruchu (średnia prędkość przejazdu przez miasto to 26 km/h);
  • zagrożenie ekologiczne (znaczna ilość spalin emitowanych w śródmieściu);
  • niedostateczna nośność nawierzchni (niedostosowanie parametrów technicznych drogi do natężenia ruchu) oraz jej szerokość;
  • obecność przejazdów kolejowych (wymuszone przestoje trwające łącznie około 200 min. na dobę);
  • nadmierna dostępność drogi (43 skrzyżowania i włączenia, 87 bram wjazdowych, 8 przystanków komunikacji zbiorowej i ruch pieszy),
  • brak czytelności układu transportowego (wspólny przebieg potoków ruchu lokalnego i tranzytowego uniemożliwiający zarządzanie nimi).

W swoim wystąpieniu Burmistrz Adam Najder podkreślał również wagę inwestycji, wskazując wśród kluczowych argumentów przemawiających za jej priorytetową realizacją: bezpieczeństwo energetyczne regionu (związane z rozbudową Elektrowni Skawina), rozwój sektora biznesowego (wraz utworzeniem nowych miejsc pracy na obszarach stref inwestycyjnych), a także zapewnienie prawidłowości funkcjonowania infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skawina (poprzez stworzenie alternatywnych szlaków komunikacyjnych).

Senator Bogdan Pęk (PiS) zapewnił, iż od lat zabiega i działa na rzecz inwestycji pn. budowa obwodnicy Skawiny, dodając jednocześnie, iż na tym etapie jedynie niezwykle mocne naciski i lobby parlamentarzystów z małopolski mogą odnieść sukces. Poseł Andrzej Adamczyk, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury poinformował zebranych o działaniach Parlamentarnego Zespołu na rzecz Małopolski. Wraz z przewodniczącym tego zespołu posłem Józefem Lassotą, działają na rzecz małopolskich inwestycji. W memorandum skierowanym do pozostałych członków zespołu wymieniono inwestycje o które Zespół powinien szczególnie zabiegać. Na liście tej jest uwzględniona obwodnica Skawiny.

W spotkaniu wzięli udział także: Konrad Przeździecki oraz Maciej Rzepa - Asystenci Józefa Lassoty (PO), Paweł Mitan - Asystent Jarosława Gowina (Ministra Sprawiedliwości - PO), Kamila Bogdańska - Asystentka Bogdana Klicha (PO), Marek Andruchowicz - Asystent Łukasza Gibały (PO), Wojciech Kolarski - Asystent Andrzeja Dudy (PiS). Ponadto obecni byli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Norbert Rzepisko wraz z liczną reprezentacją Radnych, przedstawiciele Podkrakowskiej Izby Gospodarczej, Prezes Elektrowni Skawina Marek Jaglarz, a także Prezes Fertrans Kazimierz Lekki.

Relacje z dzisiejszego spotkania będą mogli Państwo zobaczyć w Kronice Krakowskiej oraz przeczytać w sobotnim wydaniu Dziennika Polskiego.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć - kliknij tutaj!

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.