27°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport o obwodnicy

Interpelacja w sprawie obwodnicy Skawiny

08-03-2012

We czwartek, 1 marca, Poseł RP Józef Lassota złożył na ręce Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz interpelację poselską w sprawie kontynuacji budowy obwodnicy Skawiny. Interpelację skierowana została do Sławomira Nowaka - Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.


Interpelacja jest efektem spotkania z parlamentarzystami ziemi krakowskiej zainicjowanego przez Radnego Rady Miejskiej w Skawinie Ryszarda Majdzika oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera, które odbyło się 23 lutego 2012 r. w sali obrad skawińskiego Ratusza. Więcej o spotkaniu - kliknij tutaj.


Poniżej publikujemy treść interpelacji:


Szanowny Panie Ministrze!

Gmina Skawina jest największym na terenie Powiatu Krakowskiego, dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem z dobrze działającym rynkiem pracy i wysokim poziomem usług publicznych. Znajdująca się na jej terenie DK nr 44 jest kluczową częścią sieci dróg w Polsce, którą codziennie przemieszcza się znacząca liczba użytkowników, w tym w szczególności samochodów z ładunkami o wysokim tonażu, transportowanymi do istniejących na terenie Gminy zakładów produkcyjnych. Wysokie natężenie ruchu i brak dostosowania mostu na rzece Skawinka do tego poziomu obciążenia (nienormatywna, zaniżona skrajnia i wysokość) powoduje gigantyczne korki utrudniające dojazd do zlokalizowanych wzdłuż DK 44 firm, w tym zakładów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Wobec braku alternatywnego objazdu nie jest ponadto możliwy jakikolwiek remont wskazanego wyżej obiektu mostowego.

Wzrost natężenia ruchu na drogach lokalnych, będący efektem poszukiwania przez kierowców alternatywnych wobec płatnych autostrad dróg lokalnych, powoduje znaczące utrudnienia nie tylko dla mieszkańców okolicznych miejscowości, lecz również przyczynia się do wygenerowania znaczących kosztów utrzymania tych dróg przez zarządców. Jak wskazują przedstawiciele władz samorządowych tej aglomeracji miejskiej, już w chwili obecnej obserwuje się ciągły wzrost natężenia poruszających się pojazdów i nieplanowanych postojów, które doprowadzają do zakłóceń w płynności ruchu drogowego w obrębie miasta, co powoduje również wydłużenie czasu dojazdu do pracy licznej grupy mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Brak realizacji przedmiotowej inwestycji ma także negatywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Małopolski, bowiem Elektrownia Skawina nie może rozpocząć budowy nowego bloku parowo-gazowego o mocy 430 MW (koszt budowy ok. 2 miliardów złotych), gdyż obecny stan dróg uniemożliwia dostarczenie wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych na plac budowy.

Obwodnica Skawiny jest podstawowym zadaniem dla poprawy infrastruktury drogowej służącej podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej, bowiem w oparciu o przygotowywaną koncepcję budowy obwodnicy oraz podpisane w 2007 r. porozumienie z GDDKiA, w 2008 r. Gmina Skawina rozpoczęła budowę infrastruktury dla dwóch obszarów inwestycyjnych: Strefy Aktywności Gospodarczej (120 ha) i Skawińskiego Obszaru Gospodarczego (50 ha). Brak kontynuacji budowy obwodnicy Skawiny sprawia, że w znacznym stopniu ograniczona zostaje atrakcyjność inwestycyjna tych obszarów. Dodatkowym argumentem jest mająca niebawem nastąpić utrata ważności pozwolenia na budowę II i III odcinka obwodnicy, które Gmina Skawina uzyskała w lipcu 2009 r. (decyzja NR AB.V-1-436/09), co stwarza konieczność niezwłocznego rozpoczęcia prac budowlanych. Łączna wartość środków wydatkowanych na realizację pierwszego etapu budowy obwodnicy Skawiny wynosi ponad 12 milionów złotych. To wszystko jest wystarczającym powodem do ponownego rozważenia możliwości wyasygnowania środków na ten cel z rezerwy budżetowej lub oszczędności uzyskanych przez GDDKiA. Kwota niezbędna do zrealizowania inwestycji to ok. 100 milionów złotych.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż wobec braku kontynuacji budowy obwodnicy Skawiny zagrożone jest bezpieczeństwo energetyczne regionu (brak możliwości rozbudowy Elektrowni Skawina), niemożliwy jest rozwój sektora biznesowego (brak możliwości utworzenia nowych miejsc pracy na obszarach stref inwestycyjnych), jak również niemożliwe jest zapewnienie prawidłowości funkcjonowania infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skawina (brak alternatywnych dla DK 44 szlaków komunikacyjnych). Całkowicie popieram stanowisko władz samorządowych, iż potrzeba budowy obwodnicy służącej ruchowi tranzytowemu, a także mieszkańcom tego obszaru stała się bardzo ważną inwestycją niezbędną do zrealizowania w jak najszybszym możliwym terminie.

Zwracam się z pytaniem, kiedy możliwe będzie przeznaczenie środków finansowych na kontynuację budowy obwodnicy Skawiny?

Z poważaniem
(-) Józef Lassota

Warszawa, dnia 1 marca 2012 r.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.