27°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport o obwodnicy

Obwodnica Skawiny - rozpoczęcie realizacji w 2013 roku!

17-12-2012

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa obwodnicy Skawiny” do projektu budżetu na 2013 r. Dzięki mocnemu wsparciu Członka Zarządu Jacka Krupy, Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz władze Gminy Skawina rozpoczną w 2013 r. realizację II i III odcinka obwodnicy.


Zadanie to, wraz z budową dwóch nowych mostów na rzece Skawinka i potoku Rzepnik ma łączną długość 2,0 km, tj. od skrzyżowania z ulicą Nowoprzemysłową do skrzyżowania z ulicą Energetyków.

Dzisiejszy dzień jest wielkim świętem dla naszego miasta. Obwodnica Skawiny to poprawa bezpieczeństwa jego mieszkańców, szansa na rozwój przedsiębiorczości i nowe inwestycje, wykorzystanie istniejącego już potencjału miasta.


Relacja w TVP Info: KLIKNIJ TUTAJ.

Relacja w Radiu Kraków: KLIKNIJ TUTAJ.


Planowana obwodnica Skawiny stanowi obejście centrum miasta w ciągu drogi krajowej nr 44. Łączna długość wszystkich pięciu odcinków wynosi 5,4 km.

Poniżej przypominamy dotychczasowe działania władz Gminy w tym zakresie:

 1. W latach 2005-2006 Gmina własnymi siłami wykonała przebudowę skrzyżowania obwodnicy Skawiny z drogą krajową nr 44 (z ul. Krakowską) oraz I odcinek obwodnicy o długości 1 km. Całkowity koszt wykonania I odcinka wraz z nakładami poniesionymi na dokumentacje techniczną i wykup terenów pod pas drogowy to kwota 12 mln złotych.
 2. W 2007 r. budowa obwodnicy Skawiny została ujęta w Programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012.
 3. W dniu 20 kwietnia 2007 r. zostało podpisane Porozumienie z GDDKiA, w myśl którego Gmina miała przekazać GDDKiA zrealizowany własnym staraniem I odcinek obwodnicy, oraz zobowiązała się, że wykona dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozyskaniem potrzebnych na realizację tego celu terenów dla pozostałych czterech odcinków. GDDKiA zobowiązała się do sfinansowania i zrealizowania całego przedsięwzięcia do końca 2010 roku.
 4. Dodatkowo z inicjatywy Gminy w 2008 r. wykonana została koncepcja połączenia obwodnicy Skawiny z węzłem sidzińskim, co było podstawą do dokonania stosownej rezerwy terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Sidziny oraz wprowadzenia stosownych zapisów do Studium Zagospodarowania Przestrzennego Skawiny. Koncepcja ta została uzgodniona ze służbami Prezydenta Krakowa.
 5. Dla pozostałych czterech (II-V) odcinków Gmina uzyskała w październiku 2007 roku decyzję ULD i na jej podstawie dysponuje terenami niezbędnymi do realizacji zadania.
 6. W 2009 roku zostały wyburzone przez Gminę budynki leżące na trasie obwodnicy.
  7. Dla II i III odcinka w lipcu 2009 r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Komplet materiałów do przetargu został przekazany w lipcu 2009 r. do GDDKiA Oddział Kraków
 7. 7 sierpnia 2009 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wstrzymał uruchomienie przetargu na realizację II i III odcinka obwodnicy.
 8. IV i V odcinek – projektowanie zostało wstrzymane w grudniu 2009 r. przez Generalnego Dyrektora GDDKiA.
 9. Od sierpnia 2009 r. Burmistrz Adam Najder interweniował w celu podjęcia realizacji obwodnicy u Posła RP Jacka Krupy, Jarosława Gowina, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Lecha Witeckiego, jego zastępcy Tomasza Rudnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosława Stępnia, Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, Sekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki Adama Szejnfelda, Wicepremiera Waldemara Pawlaka, Ministra Michała Boni, Ministra Finansów Jacka Rostowskiego, Premiera Donalda Tuska, Marszałków Województwa Małopolskiego, oraz u wielu polityków mogących wesprzeć mieszkańców naszej Gminy.
 10. Po interwencjach Burmistrza Adama Najdera, 25 stycznia 2011 roku wprowadzono inwestycję pn. Budowa obwodnicy Skawiny do Programu Dróg Krajowych na lata 2011-2015, załącznik nr 1a lista zadań priorytetowych.
 11. Trzykrotna blokada DK nr 44 przez protestujących mieszkańców Skawiny.
 12. Zaproszenie przez Radnych Rady Miejskiej w Skawinie Posłów RP wszystkich opcji politycznych z Małopolski na debatę poświęconą obwodnicy Skawiny 30 listopada 2011 roku. Przybyli Poseł RP Jagna Marczułajtis-Walczak, Poseł RP Andrzej Adamczyk, Poseł RP Adam Duda.
 13. W lipcu 2012 roku Burmistrz Adam Najder zwrócił się do Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy z prośbą o rozważenie możliwości przejęcia zadania pn. „Budowa obwodnicy Skawiny” przez Zarząd Województwa Małopolskiego.


Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.