27°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport o obwodnicy

Pre-umowa na realizację obwodnicy Skawiny podpisana!

24-05-2013

W piątek, 24 maja, w sali obrad skawińskiego Ratusza odbyła się  uroczystość podpisania pre-umowy dla projektu  „Obwodnica Skawiny - budowa drogi gminnej kl. GP - odcinek II i III”  znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych  Projektów Kluczowych MRPO. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!


Nazwa Projektu:  Obwodnica Skawiny - budowa drogi gminnej kl. GP - odcinek II i III

Całkowita wartość projektu:  44 246 066,00 zł

Wysokość dotacji:  37 609 156,00 zł (85% kosztów kwalifikowanych)

Beneficjent:  Gmina Skawina

Lata realizacji projektu:  2013-2015


Projekt otrzyma współfinansowanie ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A. Drogi o znaczeniu regionalnym.  W realizacji przedsięwzięcia uczestniczy Województwo Małopolskie przekazując połowę wkładu własnego w wysokości 3 318 455,00 zł.


Zakres rzeczowy realizacji przedsięwzięcia obejmuje:

Projekt obejmuje budowę II i III odcinka Obwodnicy Skawiny, tj. od skrzyżowania końca I odcinka z ul. Nowoprzemysłową i płk. Hałacińskiego do ul. Energetyków, o łącznej długości 2, 101 km, wraz z budową dwóch obiektów mostowych i dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi (ul. Tyniecką i ul. Energetyków), budową odwodnienia, oświetlenia, ekranów akustycznych, przebudową niezbędnej infrastruktury sieciowej oraz koniecznym zagospodarowaniem terenu.

Więcej informacji:  KLIKNIJ TUTAJ.


Efekty realizacji projektu:

  • poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez budowę nowej drogi, która będzie stanowiła alternatywny wobec znacznie przeciążonej DK44 dojazd do autostrady A4,
  • poprawa dostępności komunikacyjnej dwóch stref gospodarczych położonych w Skawinie  (Strefy Aktywności Gospodarczej i Skawińskiego Obszaru Gospodarczego) oraz istniejących dużych zakładów przemysłowych zlokalizowanych w rejonie DK44 oraz ulic: Tyniecka i Energetyków,
  • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej stref gospodarczych  (SAG i SOG), co w bezpośredni sposób będzie prowadzić do powstawania nowych zakładów przemysłowych i wzrostu ilości miejsc pracy w strefach,
  • poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących  poprzez wyeliminowanie utrudnień w ruchu (korków, krętości dróg, nienormatywnego mostu na rz. Skawinka), usunięcie ruchu ciężarowego i tranzytowego z historycznego i zabytkowego centrum Skawiny,
  • w związku z budową drugiego mostu na rzece Skawinka  zapewnienie szybszego i bezpośredniego dojazdu pojazdów straży pożarnej, ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego  w każde miejsce zlokalizowane po obu stronach rzeki Skawinki. 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji to czerwiec 2013 r., a zakończenia - koniec 2014 r.

Galeria zdjęć: KLIKNIJ TUTAJ.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.