27°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport o obwodnicy

Ruszyła budowa II i III odcinka obwodnicy Skawiny!

28-06-2013

W piątek, 28 czerwca, miało miejsce uroczyste wbicie pierwszej łopaty w budowę II i III odcinka obwodnicy Skawiny. Wzięli w nim udział m.in.: przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego oraz gminnego, członkowie zarządu generalnego wykonawcy robót oraz zaproszeni goście.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


Znaleźli się wśród nich: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Krupa - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Marta Maj - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, Marcin Kuflowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie wraz z Zastępcami: Markiem Klimczykiem oraz Januszem Śmiechem oraz Beata Karkowska - Prezes Zarządu firmy Energopol.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podkreślił:  - W lipcu ubiegłego roku zwróciłem się do Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy z prośbą o rozważenie możliwości przejęcia zadania budowy obwodnicy Skawiny przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Moje starania zostały wsparte przez Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Jacka Krupę, którego skuteczne działania doprowadziły do podjęcia przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały o wprowadzeniu tego zadania do projektu budżetu Województwa Małopolskiego - mówił.  - Zakres pracy jaki jest przed nami dobrze obrazują takie wielkości jak: 121 456 m3 ziemi do przemieszczenia, wykonanie 19,6 km kolumn  wzmacniających podłoże gruntowe czy położenie 14 tys. ton masy asfaltowej na powierzchni 25,9 tys. m2 - podkreślił Burmistrz.

Podczas wydarzenia marszałek Marek Sowa mówił o ogromnym znaczeniu tego przedsięwzięcia zarówno dla mieszkańców Skawiny, jak i dla całościowego usprawnienia połączeń komunikacyjnych w naszym województwie, a także dla rozwoju gospodarczego.

Dzięki realizacji projektu „Obwodnica Skawiny – budowa drogi gminnej kl. GP – odcinek II i III” powstaną ponad 2 km drogi, tj. od skrzyżowania końca I odcinka z ul. Nowoprzemysłową i płk. Hałacińskiego do ul. Energetyków.  To także budowa dwóch mostów i dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi (ul. Tyniecką i ul. Energetyków). Oprócz obwodnicy projekt przewiduje budowę oświetlenia, odwodnienia, ekranów akustycznych, zagospodarowanie terenu oraz przebudowę infrastruktury sieciowej.

- Dzisiejszy dzień  jest wielkim świętem dla naszego miasta, bowiem obwodnica Skawiny to poprawa bezpieczeństwa jego mieszkańców, szansa na rozwój przedsiębiorczości i nowe inwestycje. Pragnę zatem gorąco podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego zadania do realizacji,  zaś przede wszystkim Marszałkowi Województwa Małopolskiego Markowi Sowie, Członkowi Zarządu Województwa Małopolskiego Jackowi Krupie oraz Dyrektorowi ZDW Grzegorzowi Stechowi, który w ubiegłym roku wspierał projekt - podkreślił Burmistrz Adam Najder.

Widocznym już wkrótce efektem realizacji budowy obwodnicy Skawiny będzie sprawny dojazd do autostrady A4, lepsza dostępność komunikacyjna Strefy Aktywności Gospodarczej i Skawińskiego Obszaru Gospodarczego oraz zakładów przemysłowych, poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez wyeliminowanie korków oraz ruchu tranzytowego i ciężarowego z centrum Skawiny, a także zapewnienie szybszego i bezpośredniego dojazdu służb ratowniczych w związku z budową drugiego mostu na rzece Skawinka.

Całkowita wartość projektu to ponad 44,2 mln zł. Środki unijne przekazane na budowę obwodnicy w ramach MRPO to 37,6 mln zł. Województwo Małopolskie także uczestniczy w realizacji projektu i przekazuje połowę wkładu własnego, czyli ponad 3,3 mln zł. Zakończenie inwestycji przewidziano na koniec 2014 roku. 

« Powrót

Galeria

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.