28°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoły sesji (wideo)

12-12-2019

Uroczysta XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.11.2019 r.

Uroczysta XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.11.2019 r.

W czwartek, 28 listopada 2019 r., w sali teatralnej kościoła Miłosierdzia Bożego w Skawinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12, odbyła się uroczysta XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie, zwołana z okazji nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina Ks. Prałatowi Marianowi Podgórnemu.

więcej »

09-12-2019

XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.11.2019 r.

XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.11.2019 r.

W środę, 27 listopada 2019 r., w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi o określonej pojemności pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina (jedno czytanie).

więcej »

19-11-2019

XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.10.2019 r.

XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.10.2019 r.

W środę, 30 października 2019 r., w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się uchwały:  w sprawie akceptacji działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Krzęcinie” wchodzącego w zakres projektu dotyczącego rewitalizacji terenów wiejskich Gminy Skawina (jedno czytanie) oraz w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.” (jedno czytanie).

więcej »

17-10-2019

V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 7.10.2019 r.

V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 7.10.2019 r.

W poniedziałek, 7 października 2019 r., w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie - Rynek 1, odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się uchwały:  w sprawie zmiany uchwały Nr X/122/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego (jedno czytanie) oraz w sprawie  przedłużenia terminu załatwienia wniosku z dnia 6 września 2019 r. (jedno czytanie).

więcej »

03-10-2019

XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.09.2019 r.

XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.09.2019 r.

W środę, 25 września 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie wyrażenia akceptacji zamiaru utworzenia centrum sportowo-szkoleniowego w Skawinie (jedno czytanie) oraz  w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną (jedno czytanie).

więcej »

04-09-2019

XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.08.2019 r.

XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.08.2019 r.

W środę, 28 sierpnia 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:      w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu (jedno czytanie) oraz  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych (jedno czytanie).

więcej »

15-07-2019

X zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 10.07.2019 r.

X zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 10.07.2019 r.

W środę, 10 lipca 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się X zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok (jedno czytanie) oraz  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych - etap II (drugie czytanie).

więcej »

23-06-2019

IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 19.06.2019 r.

IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 19.06.2019 r.

We środę, 19 czerwca 2019 r., w sali OK-R Gubałówka w Skawinie, odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2018 rok (jedno czytanie), zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2018 rok (jedno czytanie) oraz w sprawie ustanowienia „Gminnego programu niskoemisyjnego dla Gminy Skawina na lata 2019 - 2023” (jedno czytanie).

więcej »

03-06-2019

VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.05.2019 r.

VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.05.2019 r.

We środę, 29 maja 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami: Czernichów, Liszki, Świątniki Górne oraz Zabierzów, porozumienia dotyczącego wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” oraz prezentacja wyników badań powietrza dotyczących zanieczyszczeń przemysłowych.

więcej »

26-04-2019

VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.04.2019 r.

VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.04.2019 r.

We środę, 27 kwietnia 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Inwestycje Sp. z o.o. w Skawinie oraz w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących ograniczenia wpływu i oddziaływania zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina na stan jakości powietrza. 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] 3 [4] [5] ... [8] [9] [10]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.