26°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoły sesji (wideo)

23-04-2019

IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 12.04.2019 r.

IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 12.04.2019 r.

W piątek, 12 kwietnia 2019 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwały: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skawina w 2019 roku.”

więcej »

01-04-2019

VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.03.2019 r.

VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.03.2019 r.

We środę, 27 marca 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Skawina oraz w sprawie akceptacji dla działań zmierzających do wprowadzenia zakazu montażu źródeł ciepła na paliwa stałe w nowych budynkach oddawanych do użytkowania w Gminie Skawina. 

więcej »

12-03-2019

III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.03.2019 r.

III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.03.2019 r.

W piątek, 8 marca 2019 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in.: uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi o określonej pojemności pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (...)

więcej »

04-03-2019

V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.02.2019 r.

V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.02.2019 r.

We środę, 27 lutego 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej i rzeczowej na realizację zadania, polegającego na usunięciu odpadów zmagazynowanych w Skawinie przy ul. Energetyków - etap I, w ramach wykonania zastępczego oraz w sprawie projektu sieci szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Skawina.

więcej »

01-02-2019

IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.01.2019 r.

IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.01.2019 r.

We środę, 30 stycznia 2019 r., w pałacyku „Sokół” w parku miejskim w Skawinie, odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości (...) oraz w sprawie akceptacji dla działań zmierzających do wprowadzenia zakazu montażu źródeł ciepła na paliwa stałe w nowych budynkach oddawanych do użytkowania w Gminie Skawina. 

więcej »

11-01-2019

II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 9.01.2019 r.

II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 9.01.2019 r.

We środę, 9 stycznia 2019 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2019 r. (drugie czytanie) oraz uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (drugie czytanie).

więcej »

02-01-2019

III zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.12.2018 r.

III zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.12.2018 r.

W piątek, 28 grudnia 2018 r., w sali OK-R Gubałówka w Skawinie, odbyła się III zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

więcej »

17-12-2018

I nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 13.12.2018 r.

I nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 13.12.2018 r.

W poniedziałek, 13 grudnia 2018 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się I nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2019 r. (pierwsze czytanie) oraz uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (pierwsze czytanie).

więcej »

07-12-2018

II zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 5.12.2018 r.

II zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 5.12.2018 r.

W poniedziałek, 5 grudnia 2018 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się II zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Skawinie oraz uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie. 

więcej »

22-11-2018

I zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 19.11.2018 r.

I zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 19.11.2018 r.

W poniedziałek, 19 listopada 2018 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się I zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie, zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 6 listopada 2018 r. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

   

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] 4 [5] [6] ... [8] [9] [10]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.