27°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoły sesji (wideo)

16-11-2018

Uroczysta XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 14.11.2018 r.

Uroczysta XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 14.11.2018 r.

We środę, 14 listopada, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się uroczysta XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie zwołana dla wręczenia aktu nadania pośmiertnie Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina Andrzejowi Tutajewskiemu. 

więcej »

16-11-2018

XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 14.11.2018 r.

XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 14.11.2018 r.

We środę, 14 listopada, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie zalecenia podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Skawina.

więcej »

29-10-2018

XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 24.10.2018 r.

XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 24.10.2018 r.

W środę, 24 października 2018 r., w sali Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie aktualności Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (jedno czytanie) oraz uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina ś.p. Andrzejowi Tutajewskiemu (jedno czytanie). 

więcej »

28-09-2018

XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.09.2018 r.

XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.09.2018 r.

W środę, 26 września 2018 r., w sali Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Borek Szlachecki (pierwsze czytanie) oraz uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Skawina do Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów.

więcej »

31-08-2018

XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.08.2018 r.

XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.08.2018 r.

W środę, 29 sierpnia 2018 r., w sali Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.:  uchwała w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” oraz uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina.

więcej »

05-07-2018

XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 4.07.2018 r.

XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 4.07.2018 r.

W środę, 4 lipca 2018 r., w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, odbyła się XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina oraz  uchwała w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych (drugie czytanie).

więcej »

25-06-2018

XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 20.06.2018 r.

XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 20.06.2018 r.

W środę, 20 czerwca, w remizie OSP w Krzęcinie, ul. Słoneczna 11, odbyła się XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.:  uchwała w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz uchwała w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, (...)

więcej »

11-06-2018

XLIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.06.2018 r.

XLIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.06.2018 r.

W piątek, 8 czerwca, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się uroczysta XLIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie zwołana dla wręczenia aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina prof. Henrykowi Siewierskiemu. 

 
 

więcej »

24-05-2018

XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 23.05.2018 r.

XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 23.05.2018 r.

We środę, 23 maja, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2017 r. oraz uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego z zakresu właściwości administracji rządowej - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie.

więcej »

30-04-2018

XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.04.2018 r.

XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.04.2018 r.

We środę, 25 kwietnia, w OK-R „Gubałówka” w Skawinie, odbyła się XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (drugie czytanie) oraz uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skawina na lata 2018-2022 (drugie czytanie). 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.