28°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoły sesji (wideo)

02-12-2016

XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.11.2016 r.

XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.11.2016 r.

We środę, 30 listopada, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina (drugie czytanie) oraz uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi...” na 2017 r.

więcej »

28-10-2016

XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.10.2016 r.

XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.10.2016 r.

We środę, 26 października, w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej, odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina - (pierwsze czytanie) oraz uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy (...) na 2017 rok” (pierwsze czytanie). 

więcej »

30-09-2016

XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.09.2016 r.

XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.09.2016 r.

We środę, 28 września, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (pierwsze czytanie) oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2018 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

więcej »

01-09-2016

XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 31.08.2016 r.

XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 31.08.2016 r.

We środę, 31 sierpnia, w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim, odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego oraz uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania. 

więcej »

08-07-2016

VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 6.07.2016 r.

VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 6.07.2016 r.

We środę, 6 lipca, w OK-R Gubałówka w Skawinie, odbyła się VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in.: uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej (...). 

więcej »

25-06-2016

XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 22.06.2016 r.

XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 22.06.2016 r.

We środę, 22 czerwca, w OK-R Gubałówka w Skawinie, odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2015 r., uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022 oraz uchwała w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016–2020+” (drugie czytanie). 

więcej »

28-05-2016

XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.05.2016 r.

 XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.05.2016 r.

We środę, 25 maja, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skawina na lata 2016-2022” (pierwsze czytanie), uchwała w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+” (pierwsze czytanie) oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia planów odnowy gminnych miejscowości.

więcej »

29-04-2016

XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.04.2016 r.

XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.04.2016 r.

We środę, 27 kwietnia, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie.  

więcej »

29-03-2016

XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 23.03.2016 r.

XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 23.03.2016 r.

We środę, 23 marca, w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym „Gubałówka”, odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych - etap I - drugie czytanie oraz uchwała w sprawie wyrażenia woli wsparcia organizacji pozarządowych w drodze utworzenia funduszu pożyczkowego oraz funduszu wkładu własnego dla organizacji pozarządowych (...). 

więcej »

26-02-2016

XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 24.02.2016 r.

XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 24.02.2016 r.

We środę, 24 lutego, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Skawina (pierwsze czytanie) oraz uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/187/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli (...).

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [6] [7] 8 [9] [10]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.