28°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoły sesji (wideo)

30-01-2016

XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.01.2016 r.

XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.01.2016 r.

We środę, 27 stycznia, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in.: uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/437/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina. 

więcej »

03-01-2016

XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.12.2015 r.

XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.12.2015 r.

We środę, 30 grudnia, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2016 (drugie czytanie) oraz Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Skawinie na 2016 rok. 
 

więcej »

07-12-2015

V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 3.12.2015 r.

V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 3.12.2015 r.

We czwartek, 3 grudnia, w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwały w sprawie: Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2016 (pierwsze czytanie) oraz Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (pierwsze czytanie). 

więcej »

30-11-2015

XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.11.2015 r.

XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.11.2015 r.

We środę, 25 listopada, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” oraz przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Skawina”. 

więcej »

30-10-2015

XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.10.2015 r.

XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.10.2015 r.

W środę, 28 października, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina oraz uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina. 

więcej »

03-10-2015

XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.09.2015 r.

XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.09.2015 r.

W środę, 30 września, w Krzęcinie, odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2017 będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo! 

więcej »

28-09-2015

IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.09.2015 r.

IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.09.2015 r.

W piątek, 25 września, w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Powodem zwołania sesji była Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz zielonych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo!

więcej »

01-09-2015

X zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.08.2015 r.

X zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.08.2015 r.

W środę, 26 sierpnia, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się X zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015-2020”. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo!

więcej »

10-07-2015

IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.07.2015 r.

IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.07.2015 r.

W środę, 8 lipca, w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skawina. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo! 

więcej »

29-06-2015

VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 24.06.2015 r.

VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 24.06.2015 r.

W środę, 24 czerwca, w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za 2014 rok. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo! 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [7] [8] 9 [10]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.