13°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz sołectw

Gmina tworzy jednostki pomocnicze: sołectwa oraz osiedla. Są one bardzo ważnym ogniwem w strukturach samorządowych. Do zadań sołectwa należy udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania, współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radę Miejską konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, tworzenie pomocy sąsiedzkiej, sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi, współpraca z radnymi z terenu sołectwa. Szczegółową organizację i tryb działania sołtysa i rady sołeckiej określa statut sołectwa.

 

Mapa granic administracyjnych sołectw: KLIKNIJ TUTAJ.

 

W skład Gminy Skawina wchodzi 16 sołectw:

 1. Borek Szlachecki www.borekszlachecki.pl
 2. Facimiech
 3. Gołuchowice
 4. Grabie
 5. Jaśkowice  www.jaskowice.pl
 6. Jurczyce  www.jurczyce.pl
 7. Kopanka
 8. Krzęcin  www.krzecinsolectwo.pl
 9. Ochodza
 10. Polanka Hallera 
 11. Pozowice
 12. Radziszów  www.naszradziszow.com
 13. Rzozów
 14. Wola Radziszowska https://wolaradziszowska.info
 15. Wielkie Drogi
 16. Zelczyna www.zelczyna.pl

 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.