25°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuro Obsługi Prawnej – BOP

Rynek 1, parter - pok. 5

STRUKTURA

 • Anna Łabuda, tel.: 12 277 01 25
 • Krystyna Kollbek-Myszka, tel.: 12 277 01 25
   

ZAKRES  DZIAŁANIA

Najważniejszymi zadaniami Biura Obsługi Prawnej są:

 1. Reprezentacja Gminy przed organami administracji i sądami w sprawach wymagających zastępstwa prawnego.
 2. Opiniowanie projektów i dokonywanie oceny legalności aktów prawnych umów i porozumień, upoważnień i pełnomocnictw.
 3. Prowadzenie zbioru aktów prawnych.
 4. Udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Gminy i jej organów.
 5. Prowadzenie doradztwa prawnego w sprawach wynikających ze stosunku pracy.
 6. Współdziałanie w organizowaniu doskonalenia zawodowego pracowników.
 7. Prowadzenie innych spraw określonych w ustawie o radcach prawnych.
 8. Biurem Obsługi Prawnej kieruje wyznaczony przez Burmistrza i odpowiedzialny przed nim Koordynator.
 9. Obsługa prawna poszczególnych komórek prowadzona jest przez radcę wyznaczonego przez Koordynatora dla danego zakresu problematyki.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.