Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie

 

dyrektor Krzysztof Gerc
ul. Kościuszki 10, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 38 40
e-mail: poradniaskawina@interia.pl

www.poradnia.skawina.com.pl


Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.30-19.00


Zakres działalności:

Wszelkie usługi świadczone przez poradnię są bezpłatne i nie muszą być poprzedzone skierowaniem.

Dzieciom i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Skawina, Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz Gminy Mogilany w Powiecie Krakowskim oraz, na mocy odrębnego porozumienia i wskazania Małopolskiego Kuratora Oświaty, dzieciom niepełnosprawnym (z autyzmem, słabowidzącym, niewidomym, słabosłyszącym i niesłyszącym) z Powiatu Myślenickiego zapewniamy:

 • pełną diagnostykę psychologiczną (również neuropsychologiczną), logopedyczną (w tym neurologopedyczną) i pedagogiczną (w tym: surdopedagogiczną, oligofrenopedagogiczną, tyflopedagogiczną);
 • indywidualną i grupową terapię zaburzeń rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego;
 • pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysów życiowych;
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapię zaburzeń integracji sensorycznej i fizjoterapię;
 • terapię EEG-BFB;
 • terapię widzenia;
 • psychoterapię i terapię rodzin;
 • doradztwo zawodowe i pomoc w wyborze trybu kształcenia oraz zawodu.

Nauczycielom i Rodzicom oferujemy:

 • pomoc w sytuacji zaistnienia kryzysów wychowawczych;
 • wsparcie oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych;
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach psychoedukacyjnych i szkoleniowych, stosownie do zgłaszanych potrzeb i oferty Poradni.

Projekty realizowane przez Poradnię: KLIKNIJ TUTAJ.
 

ZAPISY
na wybrane formy zajęć grupowych
przyjmowane są w sekretariacie Poradni w godz. 8.00-19.00
oraz u osób prowadzących zajęcia


Aktualna oferta zajęć grupowych Poradni: KLIKNIJ TUTAJ.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.