Zrzeszenie przedsiębiorców

Podkrakowska Izba Gospodarcza


Rynek 12, 32-050 Skawina,
Tel.: 12 291 26 10
e-mail: podkrakowska@prokonto.pl

www.pig.biz.pl

 

W roku 2003 grupa 27 przedsiębiorców postanowiła utworzyć w Skawinie organizację, skupiającą lokalnych przedsiębiorców. 28 maja 2003 roku zawiązał się Komitet Założycielski, który do września 2004 roku przekonał do idei utworzenia organizacji zrzeszającej przedsiębiorców ponad 200 podmiotów gospodarczych. Tego samego roku, 11 października odbył się Zjazd Założycielski, na którym powstała Podkrakowska Izba Gospodarcza z siedzibą w Skawinie.

Celem Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w Skawinie jest:

  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej,
  • podtrzymywanie zaufania do instytucji własności prywatnej i rynku,
  • upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu
  • oraz przyczynianie się tą drogą do poprawy ekonomicznej sytuacji mieszkańców regionu.


Reprezentowanie interesów przedsiębiorców przez Izbę polega głównie na ochronie przed ingerencją i decyzjami administracji państwowej i lokalnej, na odpowiednim oddziaływaniu i wpływaniu na politykę gospodarczą regionu i administracji samorządowej oraz organizowaniu warunków i środków zapewniających członkom izby ekspansję gospodarczą na rynku lokalnym i zagranicznym.


Działalnością Izby jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, podtrzymywanie zaufania do instytucji własności prywatnej i rynku, upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu oraz przyczynianie się tą drogą do poprawy ekonomicznej sytuacji obywateli i Państwa.

 

  Skawińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości

PREZES Józef Bobek
ul. Bukowska 1, 32-050 Skawina
 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.