MultiCentrum

MultiCentrum to multimedialne, wielofunkcyjne i interaktywne centrum edukacji i rozrywki, dające możliwość realizacji atrakcyjnych zajęć w oparciu o technologie informacyjne i komunikacyjne. Oferta placówki skierowana jest zarówno do szkolnych grup zorganizowanych, nauczycieli, jak i użytkowników indywidualnych niezależnie od wieku. MultiCentrum to stanowiska komputerowe wyposażone w innowacyjnie zaprojektowany, wspomagany komputerowo nowoczesny system edukacyjny, umożliwiający zdobywanie i rozwijanie wiedzy z różnych dziedzin nauki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

MultiCentrum to również punkt dostępu do Internetu. Stanowi ono zarówno atrakcyjną propozycję spędzenia czasu wolnego, jak również znakomite uzupełnienie i rozszerzenie oferty szkolnych zajęć dydaktycznych. Możliwości, jakie posiada placówka mogą być z powodzeniem wykorzystane do realizacji kursów, spotkań i szkoleń, w szczególności dla nauczycieli, którzy mogą odkryć nowe drogi i sposoby edukacji. Oferta MultiCentrum została ujęta w kilka modułów tematycznych spośród których każdy może znaleźć coś dla siebie!


MULTIDZIECIAK

Moduł adresowany do najmłodszych uczestników MultiCentrum, składający się z zabaw integracyjnych przy komputerach z wykorzystaniem interaktywnego oprogramowania oraz klocków, z których tworzone będą modele różnych urządzeń. Zajęcia oferowane dzieciom będą dotyczyć tematyki związanej z otaczającym ich światem, pobudzając tym samym ich kreatywność i rozwijając różnorodne umiejętności.


MULTISZTUKA

Moduł ten ma przybliżyć uczestnikom wiedzę z zakresu sztuk plastycznych – ich historii, technik twórczych oraz współczesnych narzędzi elektronicznych wspomagających artystę w tworzeniu dzieła. Uczestnicy zajęć będą wprowadzani w świat grafiki cyfrowej, przetwarzania obrazów i animacji, gry światła i cieni. Specyficzne oprogramowanie i sprzęt sprzyjają rozwijaniu twórczego myślenia, kreatywności i wyrażania własnej ekspresji artystycznej.


MULTIMUZYKA

Moduł wprowadzający w świat muzyki, dźwięku i akustyki. Celem zajęć jest popularyzacja wiedzy na temat poszczególnych gatunków muzycznych, twórców, instrumentów. Wyposażenie techniczne tego modułu umożliwia realizację zajęć dotyczących teorii i historii muzyki, jak również tworzenia i nagrywania własnych kompozycji i aranżacji muzycznych za pomocą nowoczesnych technologii. Uczestnicy rozwijać będą swoją pomysłowość, nabędą również umiejętności wyrażania własnych emocji i nastrojów za pośrednictwem dźwięku.


MULTISENIOR

Moduł przeznaczony dla najstarszych użytkowników MultiCentrum, mający na celu wprowadzenie tej grupy w świat Internetu i nowoczesnych technologii komputerowych. Oferowane zajęcia obejmują swym zakresem podstawy obsługi komputera i Internetu: edytor tekstu, bazę danych, pocztę elektroniczną, przeglądarki internetowe. W ramach pogłębiania swoich kompetencji informatycznych osoby starsze mogą korzystać z zasobów MultiCentrum, zmniejszając tym samym lęk przed powszechną cyfryzacją.


MULTINAUKA

Moduł którego podstawowym celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauk empirycznych, dając możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych do samodzielnego wykonywania eksperymentów i doświadczeń naukowych. Zajęcia w ramach tego modułu rozwijają zarówno poznawcze, jak i społeczne aspekty uczenia się. Stymulują rozwój umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, a także współpracy w grupie poprzez wspólną naukę.


MULTITECHNIKA

Moduł w ramach którego uczestnicy zapoznają się z metodami automatyzacji procesów produkcyjnych oraz konstrukcją maszyn i robotów. Dzięki oprogramowaniu komputerowemu zajęcia mogą stanowić wstęp do opanowania sztuki programowania pracy urządzeń zautomatyzowanych i ich komputerowej kontroli. Udział w zajęciach sprzyja rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, współpracy w grupie, a także wykonywania czynności według złożonej instrukcji.


MULTIOBYWATEL

Wyposażenie MultiCentrum daje możliwość realizacji szerokiej oferty dla mieszkańców Skawiny i całego regionu. Celem tego modułu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez umożliwienie dostępu do najnowocześniejszych technologii informacyjnych i edukacyjnych, podnosząc tym samym kompetencje technologiczne i informatyczne uczestników placówki, niezależnie od wieku i wykształcenia.


e-MULTI

Głównym celem tego modułu jest umożliwienie osobom korzystającym z MultiCentrum dostępu do komputera z podłączeniem do szerokopasmowego Internetu, drukarki sieciowej i skanera. MultiCentrum stwarza również możliwość skorzystania z faksu i kserokopiarki. W ramach tego modułu tworzona i rozbudowywana jest także wypożyczalnia literatury informatycznej, programów i filmów edukacyjnych oraz pomocy metodycznych dla nauczycieli na nośnikach elektronicznych.


MULTILINGUA

Moduł wspierający naukę języków obcych dla różnych grup wiekowych i na różnych poziomach z wykorzystaniem multimedialnych metod, gier edukacyjnych i zabaw językowych. Zajęcia mają sprzyjać rozwijaniu kompetencji językowych w myśl idei nauki przez zabawę.


MULTINAUCZYCIEL

Moduł realizowany w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie. Stanowi szeroka ofertę kursów, szkoleń, warsztatów dla bibliotekarzy oraz nauczycieli różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych. To również kontynuacja kursów z biblioterapii i bajkoterapii prowadzonych przez dr Lidię Ippoldt, biblioterapeutkę z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.
 

Serdecznie zapraszamy do Multicentrum!

Multicentrum w Skawinie
ul. ks. J. Popiełuszki 8
32-050 Skawina
tel.: 12 275 49 69
e-mail: multicentrum@biblioteka-skawina.pl
http://www.multicentrum-skawina.pl/

 

MultiCentrum powstało dzięki współpracy dwóch skawińskich bibliotek - Miejskiej Biblioteki Publicznej (gospodarza tego miejsca) oraz Biblioteki Pedagogicznej, natomiast sam projekt został zrealizowany dzięki środkom pochodzącym z budżetu Gminy Skawina oraz pozyskanym środkom zewnętrznym. Całość zadania kosztowała 3 269 500,00 zł, z czego 1 180 280,00 zł to dotacja ze środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 320 000,00 zł to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 181 280,00 zł to dotacja z Urzędu Marszalkowskiego Województwa Małopolskiego (zakup modułów multimedialnych).

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

 

Projekt pn. Multicentrum w Skawinie. Zakup wyposażenia do innowacyjnego oddziału Biblioteki Miejskiej współfinansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego.

 

 

 

Projekt pn. Multicentrum w Skawinie. Zakup wyposażenia do innowacyjnego oddziału Biblioteki Miejskiej zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.