Papier i tektura

 

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez papieru. Przeciętny mieszkaniec świata zużywa go rocznie średnio około 54 kg. Odpad z papieru i tektury, czyli makulatura jest jednym z podstawowych surowców wtórnych.

Tona makulatury pozwala zaoszczędzić 17 drzew i tym samym ogranicza eksploatację drewna pochodzącego z lasów. Poprzez produkcję makulatury oszczędzamy nie tylko wodę (ilości ścieków przemysłowych maleje o 35%), ale również zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza (o 74 %) i oczywiście zyskujemy miejsce na składowiskach.

Powtórne wykorzystanie 1 tony papieru to pozwala zaoszczędzić 1476 litrów ropy, ponad 26 tys. litrów wody i od 2,3-7 m3 miejsca na składowisku śmieci a także 4 200 kWh energii. Spalenie tej samej tony makulatury wytworzyłoby ok. 750 kg dwutlenku węgla. W zależności od możliwości technologicznych zużyty papier można ponownie wykorzystać np. do produkcji opakowań i tektur specjalnych, papierów graficznych (głównie gazetowych) oraz higienicznych.

Recykling jest najbardziej ekonomicznym i ekologicznym kierunkiem zagospodarowania makulatury.

 

Papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury należy gromadzić:

• na terenach zabudowy wielorodzinnej - w oznaczonych pojemnikach postawionych przy altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów;

• na terenach zabudowy jednorodzinnej - w oznakowanych workach w miejscach gromadzenia odpadów;

• na nieruchomościach nie zamieszkałych - w oznakowanych workach lub w pojemnikach posadowionych w miejscach gromadzenia odpadów.

 

Odpady również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 


PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW Z PAPIERU I TEKTURY.

 

Do pojemników lub worków opisanych „makulatura":

 

NALEŻY WRZUCAĆ:

• opakowania z papieru i tektury oraz kartony;
• zeszyty i książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych;
• gazety i czasopisma;
• papierowe foldery, katalogi i prospekty;
• worki i torby papierowe, papier pakowy;
• papier biurowy i koperty;
• ścinki drukarskie oraz z niszczarek.


NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

• opakowań z jakąkolwiek zawartością;
• zatłuszczonego i brudnego papieru (jeśli jest to fragment wystarczy go oderwać);
• lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych;
• tapet;
• kalki, celofanu;
• opakowań wielomateriałowych (tzw. tetrapaków, czyli opakowań po mleku i napojach);
• pampersów i innych artykułów higienicznych;
• worków po nawozach oraz cemencie i innych materiałach budowlanych;
• papieru faksowego i paragonów.

 

Bardzo ważne jest, żeby makulatura nie była mokra (wilgotność to istotny parametr jej jakości) oraz aby razem z papierem nie trafiły do pojemnika żadne zanieczyszczenia mechaniczne (np. metale, szkło, tekstylia, piasek), chemiczne (np. kleje, farby) czy mikrobiologiczne (pleśń czy grzyby).


Odpady opakowaniowe przed złożeniem do worka lub pojemnika należy trwale zgnieść, aby zajmowały mniejszą objętość.
 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.