Odpady budowlane

 

Odpadami budowlano-remontowymi i rozbiórkowymi nazywamy wyselekcjonowaną z odpadów komunalnych frakcję odpadów pochodzących z budowy, remontów i rozbiórek.

 

Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, należy dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do gromadzenia odpadów z remontów budowlanych i rozbiórkowych służą pojemniki o poj. 4 m3 i 7 m3 lub worki typu big-bagi.

 

UWAGA! Odpady remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą tą usługę.
 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.