Zużyte opony

 

Zużyte opony są jednym z tych rodzajów odpadów, który w bardzo znaczący sposób obciążają środowisko naturalne. Trwałość, która stanowi ich największą zaletę w czasie użytkowania, jest jednocześnie przyczyną trudności w zagospodarowaniu opon po zakończeniu ich eksploatacji. Opony, jako odpad, charakteryzują się wyjątkowo długim okresem biodegradacji wynoszącym ok. 100 lat. Z tego właśnie powodu, zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, opon nie można zwyczajnie wyrzucać do pojemników na śmieci.

 

Zużyta opona to cenny surowiec! Zużyte opony można poddać dwóm rodzajom odzysku – recyklingowi materiałowemu i odzyskowi energetycznemu.

Recykling materiałowy - polega na przetworzeniu (mechanicznemu, chemicznemu lub energetycznemu) zużytych opon do postaci surowców gotowych do ponownego użycia i w wyniku zastosowanych procesów wytworzeniu z nich nowych produktów np. dywaników samochodowych, produktów galanteryjnych (tj. obcasy, zelówki), materiałów izolacyjnych, nawierzchni boisk oraz obiektów sportowych itd.

Odzysk energetyczny - polega na spalaniu opon w specjalnie do tego celu dostosowanych piecach, głównie w cementowniach.


Zużyte opony można bezpłatnie przekazywać do punktów wymiany opon - zakładów wulkanizacyjnych (podczas zakupu nowych).

Dodatkowo można je przekazywać również we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.