Odpady zielone

 

Odpadami zielonymi, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), nazywamy stanowiące części roślin odpady komunalne, pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni (np. przydomowych ogródków, parków, zieleńców) i targowisk. Do odpadów zielonych nie zaliczamy odpadów roślinnych z czyszczenia ulic i placów.
 

Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach ogrodów działkowych winno się poddawać procesowi kompostowania, z przeznaczeniem kompostu do własnego użytku.

   

Dwukrotnie, w okresie wiosennym oraz jesiennym, w określonych harmonogramem terminach, będzie zapewniony odbiór suchych liści, trawy i drobnych gałęzi, w formie wystawki, które właściciel nieruchomości winien zgromadzić we własnym zakresie do worka foliowego.

Odpady zielone również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Do gromadzenia odpadów zielonych służą worki foliowe o poj. 120 l i 240 l.

 

PAMIĘTAJ! Nie wrzucaj do worków na odpady zielone resztek żywności, odpadków kuchennych, popiołu drzewnego, niedopałków.

UWAGA! Odpady zielone z ogrodów i innych terenów zielonych to odpady nadające się doskonale do kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników z odpadami zmieszanymi.
 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.