Zużyty sprzęt RTV i AGD

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli tzw. elektrośmieci są to zużyte, zepsute lub przestarzałe pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, a także telewizory, sprzęt audio, telefony, żelazka, wiertarki i inne podobne urządzenia zasilane na prąd lub na baterie.

Uwaga! Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, gdyż stwarza to ogromne zagrożenie dla środowiska. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają szkodliwe substancje (m.in. rtęć, ołów, związki bromu, chrom, kadm, nikiel, freon, azbest), które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, komputera, świetlówki czy innych urządzeń łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza, powodując zanieczyszczenie środowiska naturalnego i stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

W związku z powyższym bardzo ważna jest segregacja elektrośmieci i oddawanie ich do specjalnych punktów, gdzie zostaną odpowiednio przetworzenie - poddane procesom odzysku, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.

Odzyskane surowce można wykorzystać do produkcji nowych urządzeń, co zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych.

 

Wszystkie elektrośmieci zawierają się w 10 grupach, określonych przez Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.


 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, do odbioru, należy gromadzić:

  • na terenach zabudowy jednorodzinnej - w miejscach gromadzenia odpadów na nieruchomości;
  • na terenach zabudowy wielorodzinnej - przy altanach lub miejscu wyznaczonym do gromadzenia tego rodzaju odpadów na nieruchomości;
  • na nieruchomościach niezamieszkałych - (poza odpadami niebezpiecznymi) w miejscu gromadzenia odpadów na nieruchomości.

 

Zgodnie z zapisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego zobowiązani są od 1 lipca 2006 r. do przyjmowania zużytego sprzętu, tego samego rodzaju, co kupowany przez klienta, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt.

 

Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można też przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów.

 

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest dostępna pod adresem:

http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.phpZużyty sprzęt oddany do punktu zbierania powinien być kompletny.

Nie można samodzielnie rozbierać zużytych urządzeń, ponieważ demontaż musi być przeprowadzony w bezpiecznych warunkach. Za nielegalny demontaż poza wyspecjalizowanym zakładem przetwarzania grozi kara od 10 000 zł do 500 000 zł, zarówno dla firm jak i osób fizycznych.

Natomiast za wyrzucenie elektrośmieci do śmietnika grozi kara grzywny do 5 000 zł.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.