28°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej - marzec 2021 r.

1. Komisja  doraźna ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz w statutach jednostek pomocniczych Gminy Skawina - 1 marca 2021 r. godz. 17.30 - tryb zdalny.

Tematyka posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  3. Praca nad aktualizacją Statutu Gminy Skawina.
  4. Sprawy bieżące.

2. Komisja  Spraw Obywatelskich - 4 marca 2021 r. godz. 16.30 - tryb zdalny.

Tematyka posiedzenia:

  1.   Rozpatrzenie pisma mieszkańców dotyczącego nadania nazw ulic w Woli Radziszowskiej.

W trakcie posiedzeń Komisji zapewniona jest możliwość uczestniczenia i zabrania głosu przez mieszkańców Gminy Skawina. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w przeddzień posiedzenia do Biura Rady Miejskiej w Skawinie drogą e-mailową na adres: rada@gminaskawina.pl w celu weryfikacji i ustalenia, którego punktu obrad  Komisji będzie dotyczyć zgłoszenie. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.