Korzyści z PGN

 

Wymiernym efektem realizacji gospodarki niskoemisyjnej będą oszczędności dla lokalnego budżetu. Dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej i innych mediów nastąpi udoskonalenie zarządzania środowiskiem i poprawa jakości powietrza w gminie.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, plan gospodarki niskoemisyjnej jest warunkiem uzyskania finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na działania z zakresu:

  • gospodarki niskoemisyjnej,
  • efektywności energetycznej,
  • wykorzystania OZE,
  • zrównoważonego transportu publicznego.

Gmina będzie mogła wykorzystać PGN również do starania się o środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszu EOG oraz środków krajowych (rozdysponowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Dzięki realizacji działań zawartych w planie na terenie Gminy Skawina nastąpi również redukacja emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń, jak: tlenki azotu, benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2,5, pochodzących głównie ze spalania paliw w transporcie i przydomowych piecach (tzw. niska emisja).
 

OSZCZĘDNOŚCI
wymiernym efektem transformacji gminy są oszczędności dla lokalnego budżetu, dzięki ograniczeniu zużycia paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej.

REDUKCJA EMISJI

skutkiem wdrożenia przewidzianych w planie zadań jest faktyczna redukcja emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4).

REDUKCJA INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ

oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych, nastąpi również obniżenie emisji innych ubocznych produktów spalania (tlenki azotu i siarki, rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2.5).

JAKOŚĆ POWIETRZA

wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne i wykorzystanie OZE przyczyni się bezpośrednio do poprawy jakości powietrza w Gminie Skawina, a tym samym i zdrowia mieszkańców.

BAZA EMISJI

w ramach projektu miasto otrzyma bazę danych zużycia paliw i energii dla poszczególnych sektorów gminy i pojedynczych budynków użyteczności publicznej i oświatowych.

MONITORING POSTĘPÓW

na podstawie utworzonej bazy danych, gmina będzie przeprowadzała monitoring podejmowanych działań, by ocenić ich efektywność.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

wdrażanie alternatywnych rozwiązań energetycznych zapewnia bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej.
 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.