Wypełnij ankietę

 

Jednym z elementów planu jest opracowywania bazowej inwentaryzacji emisji CO2 na terenie Gminy Skawina. W związku z tym konieczna jest współpraca ze wszystkimi interesariuszami planu gospodarki niskoemisyjnej. Należą do nich m.in. mieszkańcy gminy.

Inwentaryzacja źródeł ciepła i zużycia paliw dotyczyć będzie budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy. Prosimy o pomoc w zebraniu niezbędnych informacji oraz wypełnienie ankiety.

Ankieta zawiera blisko 20 pytań z zakresu sposobu ogrzewania, emisji pochodzącej z transportu oraz zainteresowanie OZE i termomodernizacją. Ankieta pozwoli oszacować emisję CO2 z budynków. Dane pozyskane za pomocą ankietyzacji są poufne i nigdzie nie będą publikowane - jedynie wnioski.
 

Opracowanie planu zlecone zostało firmie Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. z Krakowa – firma ta odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie ankietyzacji, której wyniki posłużą do realizacji planu.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.