Ogłoszenie o konsultacjach PGN

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

Ogłasza konsultacje społeczne projektu
„Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina"
Serdecznie zapraszam mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych do konsultacji społecznych projektu
„Planu gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina "

 

Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Rynek 3 w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (parter, pokój nr 4), w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 11.08.2015r. do dnia 24.08.2015r. oraz na stronie internetowej www.gminaskawina.pl/pgn.

Po okresie konsultacji społecznych zostanie przeprowadzona debata publiczna w zakresie projektu ww. dokumentu strategicznego.


Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu do pobrania poniżej lub dostępnym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie: Biuro Obsługi Mieszkańca, Rynek 14, pok. 1, oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Rynek 3, pok. 4.
 

Formularz należy:

  • złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca, Rynek 14, pok. 1 lub w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rynek 3, pok. 4, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – PGN”, lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ros@um.skawina.net z dopiskiem „Konsultacje społeczne – PGN”.

Formularz zgłaszania wniosków i uwag PGN - KLIKNIJ TUTAJ

 

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz na stronie internetowej Gminy w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.
Zachęcam do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny, ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej.
Informacje o projekcie „Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina” znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.gminaskawina.pl/pgn oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Rynek 3, 32-050 Skawina, tel. (12) 277 01 53.

 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.