Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego - ul. Rynek 14

Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP. Zapraszamy mieszkańców do budynku przy ul. Rynek 14 (dziennik podawczy), gdzie można uzyskać swój Profil Zaufany. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

 

Co to jest Profil zaufany ?

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e-administracji  (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy Gmin, Powiatów, Województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.


Jak to zrobić?


Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP dostępnym pod adresemwww.epuap.gov.pl. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych (np. Urzędów) – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Jest to łatwo dostępny i bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych.


Profil zaufany ePUAP to zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania (podpisywania). Posiadając nazwę użytkownika (login) i hasło oraz:

  • konto poczty elektronicznej (na które przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny)
    lub
  • telefon komórkowy (na który za pomocą SMS-a przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny),

obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych - np. wysłać pismo do Urzędu Gminy, założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

 

W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Z konta założonego na portalu ePUAP wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany.  Musimy się w tej sprawie udać do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe przed urzędnikiem który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

Sposób działania profilu zaufanego

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stroniewww.epuap.gov.plwybiera usługę, którą chce zrealizować  (np. wysłać pismo do Gminy),  wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do Urzędu.  Profil Zaufany należy przedłużyć raz na 3 lata.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany, który mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie (dziennik podawczy, ul. Rynek 14, pok. 1).

 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.