17°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - zgłoś problemy!

Notorycznie w twojej okolicy kierowcy przekraczają prędkość? Nie możesz przejść chodnikiem, bo jest zastawiony zaparkowanymi samochodami? Widzisz osoby nadużywające alkohol lub środki odurzające?    Każde takie wykroczenie oraz szereg innych możesz zgłosić on-line przez Krajową Mapę Zagrożeń!      Bezwzględnie przypominamy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

 

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ

Jak dokonać zgłoszenia:

 1. Wybierz interesujący cię obszar
 2. Naciśnij + (lewy, dolny róg)
 3. Z katalogu zagrożeń, wybierz kategorię zdarzenia, którego byłaś/eś świadkiem
  Akty wandalizmu
  Akty wandalizmu
   
   
  Bezdomność
  Bezdomność
   
   
  Dzikie kąpieliska
  Dzikie kąpieliska
   
   
  Dzikie wysypiska śmieci
  Dzikie wysypiska śmieci
   
   
  Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją
  Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją
   
   
  Kłusownictwo
  Kłusownictwo
   
   
  Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych
  Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych
   
   
  Miejsca niebezpieczne na wodach
  Miejsca niebezpieczne na wodach
   
   
  Miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej
  Miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej
   
   
  Nielegalna wycinka drzew
  Nielegalna wycinka drzew
   
   
  Nielegalne rajdy samochodowe
  Nielegalne rajdy samochodowe
   
   
  Nieprawidłowe parkowanie
  Nieprawidłowe parkowanie
   
   
  Niestrzeżone przejście przez tory
  Niestrzeżone przejście przez tory
   
   
  Niestrzeżony przejazd kolejowy
  Niestrzeżony przejazd kolejowy
   
   
  Niewłaściwa infrastruktura drogowa
  Niewłaściwa infrastruktura drogowa
   
   
  Niszczenie zieleni
  Niszczenie zieleni
   
   
  Poruszanie się po terenach leśnych quadami
  Poruszanie się po terenach leśnych quadami
   
   
  Przekraczanie dozwolonej prędkości
  Przekraczanie dozwolonej prędkości
   
   
  Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
  Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
   
   
  Utonięcia
  Utonięcia
   
   
  Używanie środków odurzających
  Używanie środków odurzających
   
   
  Wałęsające się bezpańskie psy
  Wałęsające się bezpańskie psy
   
   
  Wypalanie traw
  Wypalanie traw
   
   
  Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych
  Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych
   
   
  Znęcanie się nad zwierzętami
  Znęcanie się nad zwierzętami
   
   
  Zła organizacja ruchu drogowego
  Zła organizacja ruchu drogowego
   
   
  Żebractwo
  Żebractwo
 4.  
 5. Wskaż dokładnie miejsce i uzupełnij niezbędne informacje - możesz załączyć plik np. zdjęcie.
 6.  
 7. Klikając zgłoś - dokonujesz zgłoszenia.

Administratorem danych prezentowanych w serwisie internetowym pn. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest Komendant Główny Policji.  Liczba zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem serwisu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” z tego samego adresu IP jest ograniczona do jednego zgłoszenia na dobę.    REGULAMIN serwisu dostępny jest w menu po lewej stronie.

Mapy zagrożeń (KLIKNIJ TUTAJ) należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.


Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w pięciu płaszczyznach:

 • informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
 • informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
 • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
 • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
 • informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  kmzb@policja.gov.pl.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, 
gdyż k
ażde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.