Skawińska Koperta Życia

Skawińska Koperta Życia jest akcją społeczną, skierowaną do wszystkich mieszkańców Gminy Skawina, a w szczególności do osób starszych, samotnych i chorych. Celem nadrzędnym kampanii jest przede wszystkim znaczne przyspieszenie udzielania czynności ratunkowych przez służby medyczne w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców Gminy Skawina, a co za tym idzie zwiększenie ich realnego bezpieczeństwa.

Zestaw Skawińskiej Koperty Życia jest bezpłatny i składa się z plastikowej koperty oraz karty informacyjnej. Karta informacyjna, którą należy wypełnić, zawiera najważniejsze informacje o:

 • podstawowych danych personalnych;
 • stanie zdrowia;
 • rozpoznanych chorobach;
 • zażywanych lekach;
 • alergiach;
 • a także dane kontaktowe najbliższej rodziny lub opiekunów,  tak aby służby medyczne mogły się w razie konieczności szybko z nimi skontaktować.

Informacje jakie zawiera karta informacyjna mogą okazać się niezbędne w trakcie udzielania pomocy przez ratowników medycznych - w tym ratowania życia.

Karta informacyjna została przygotowana tak, by każdy mógł ją uzupełnić samodzielnie. Wypełniony dokument umieszcza się w plastikowej kopercie, a następnie w lodówce (najlepiej na górnej półce po prawej stronie). Umieszczenie koperty w lodówce umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie.

Bardzo ważne jest, by informacje zawarte w Skawińskiej Kopercie Życia były zawsze aktualne. Bezpiecznie jest sprawdzać je przynajmniej raz na 3 miesiące, a jeśli zajdą zmiany - zaktualizować. Kartę informacyjną można pobrać poniżej, wydrukować i wypełnić według instrukcji, a nieaktualną zniszczyć.

Zestaw Skawińskiej Koperty Życia  można odebrać w:

 • Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, pok. 2 oraz ul. Rynek 14, pok. 1;
 • Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, ul. ks. J. Popiełuszki 17;
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul.  Żwirki i Wigury 13;
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Skawinie,  Józefa Piłsudskiego 20 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-14.30);
 • Przychodnia Zdrowia Skawina, ul. ks. J. Popiełuszki 2A;
 • „SKAW-MED” Sp. z o.o. w Skawinie, ul. ks. J. Popiełuszki 5;
 • Szpital im. Stanleya Dudricka w Skawinie,  Tyniecka 15;
 • Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Radziszowie (MCRDz „Solidarność” w Radziszowie),  ul. Podlesie 173;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Skawinie,  ul. Ogrody 31;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, ul. A. Mickiewicza 26;
 • Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie,  ul. Rynek 12;
 • Basen „Camena”, Centrum Kultury i Sportu  w Skawinie, ul.  Żwirki i Wigury 11;
 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Filia w Skawinie, ul. Ogrody 17;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Facimiechu;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Krzęcinie,  Krzęcin 348;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Polance Hallera,  Polanka Hallera 4;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszowie, ul. Kościelna 1;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rzozowie, Rzozów 400;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Skawinie II - Korabniki, ul. Wyspiańskiego 7;
 • Gimnazjum nr 2 w Skawinie,  ul. Mickiewicza 11a;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie,  ul. Korabnicka 19;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie, ul. Wyspiańskiego 5;
 • Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, Jaśkowice 8;
 • Szkoła Podstawowa w Zelczynie, Zelczyna 120;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie, Krzęcin 301;
 • Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie, ul. Szkolna 7;
 • Zespół Placówek Oświatowych w Kopance,  Kopanka 62;
 • Przedszkole Samorządowe nr 2 w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 56;
 • Przedszkole Samorządowe nr 3 w Skawinie, ul. Niepodległości 7;
 • Przedszkole Samorządowe nr 5 w Skawinie, ul. Daszyńskiego 11;
 • Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu, Wielkie Drogi 241;
 • Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Skawinie, ul. Bukowska 1;
 • Towarzystwo Przyjaciół Skawiny,  A. Mickiewicza 26;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie, ul. Węgierska 5;
 • Stowarzyszenie JUVENILIS - z młodzieńczą siłą, Zelczyna 88 oraz Skawina, ul. Bukowska 1;
 • Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skawinie, ul. Bukowska 1;
 • Prawicowy Blok Samorządowy „Skawina”, ul. Rynek 12.

O zestawy Skawińskiej Koperty Życia można również zapytać Radnych Rady Miejskiej w Skawinie, Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli.

 


 

 

  Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich: odbierz SKAWIŃSKĄ KOPERTĘ ŻYCIA!

  Kampania organizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Pogotowie Ratunkowe  im. S. Greinera w Skawinie.

 

 

 

 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.