28°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeum Regionalne w Skawinie

  Muzeum Regionalne w Skawinie
  ul. A. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina
  dyrektor: Czesław Gąsiorowski
  www.muzeum-skawina.pl
  e-mail:  muzeum@muzeum-skawina.pl
  tel.: 12 256 05 72, + 48 535 605 700

  Czynne:
  Poniedziałek-Piątek 9.00-16.00
  Sobota 9.00-14.00

 

Misja Muzeum

Muzeum Regionalne w Skawinie jest instytucją propagującą historię i zabytki kultury ludowej rejonu Skawiny. Zbiory muzealne upowszechnią znajomość historii miasta, jego zabytków, zwyczajów, obrzędów wśród mieszkańców gminy i poza nią. Są istotnym mechanizmem integrującym różne pokolenia mieszkańców gminy, jak i Skawinian mieszkających w różnych obszarach Polski i świata.


Wizja Muzeum

Podstawą funkcjonowania Muzeum jest ochrona zbiorów muzealnych i archiwaliów zebranych w ramach stałej wystawy „Historyczne dzieje Skawiny” Towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz dalsze ich powiększanie, w celu gromadzenia zabytków kultury, sztuki ludowej i regionalnej Skawiny i okolic. Szczególną formą działalności Muzeum jest szeroki zakres udostępniania zbiorów muzealnych, działalność wystawiennicza, wydawnicza oraz działalność dydaktyczna prowadzona w środowisku lokalnym, szczególnie edukacyjnym.

Więcej informacji: www.muzeum-skawina.pl.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.