Strefa płatnego parkowania

Opłata pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-17.00, za pomocą środków pieniężnych uiszczanych w parkomacie lub poprzez przy użyciu telefonów komórkowych, korzystając z darmowej aplikacji mobilnej mPay oraz Pango.


STAWKI OPŁAT:

 • do 30 minut postój darmowy (tylko z ważnym biletem z parkomatu)
 • powyżej 30 minut postój 1 zł
 • 1 godzina 2 zł

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA /SPP/ obejmuje obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych:

 1. Rynek (z wyjątkiem parkingu w pasie drogi krajowej DK44)
 2. ul. Słowackiego
 3. ul. Konopnickiej (od ul. Zamkowej do Rynku)

 

Najważniejsze zasady:

 1. Opłatę wnosi się z góry, za cały deklarowany czas parkowania.
 2. Opłatę wnosi się bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu w miejscu postojowym.
 3. Dowód  wniesienia  opłaty  w postaci  ważnego  wydruku  z parkomatu  umieszcza  się  niezwłocznie  po zaparkowaniu pojazdu, w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
 4. Postój przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty lub postój pojazdu opłacony w parkomacie lub poprzez płatność mobilną, którego numer rejestracyjny  został podany nieprawidłowo lub  nie został podany - pomimo, że podanie numeru rejestracyjnego było wymagane - jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.

 

Szczegóły dotyczące płatności  przy użyciu darmowej aplikacji mobilnej mPay i Pango:

W Skawinie można płacić za parkowanie przy użyciu telefonów komórkowych, korzystając z darmowej aplikacji mobilnej mPay.

Aplikacja mPay eliminuje konieczność odliczania drobnych, szukania parkomatu czy wracania do pojazdu tylko po to, aby włożyć za szybę bilet parkingowy.  Wszystkie czynności związane z płatnością za postój można wykonać zdalnie, z poziomu telefonu. Rozwiązanie pozwala też w dowolnym momencie sprawdzić aktualny koszt parkowania, ile czasu upłynęło od jego rozpoczęcia oraz kiedy zostanie ono automatycznie zakończone.

Użytkownicy aplikacji mają do dyspozycji trzy metody parkowania:  bez limitu, na czas lub na kwotę.  Decydując się na pierwszy sposób, kierowca nie musi z góry przewidywać, jak długo będzie załatwiał swoje sprawy i płaci tylko za faktyczny czas postoju. Wystarczy, że wysiadając z auta rozpocznie naliczanie opłaty przyciskiem start, a po powrocie zatrzyma je dotykając przycisku stop.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokonany w aplikacji wybór strefy. Wybranie innej strefy niż skawińska będzie skutkowało wystawieniem wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej pomimo uiszczenia opłaty podstawowej.


Jak zacząć korzystać z aplikacji mPay?

Z aplikacji mPay mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych z systemami operacyjnymi Android oraz iOS.  Żeby ją pobrać, wystarczy w dedykowanym sklepie z aplikacjami wpisać „mPay płatności mobilne”.  Innym sposobem jest wpisanie w przeglądarce internetowej telefonu adresu  www.app.mpay.pl. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacja przeprowadza użytkownika przez krótki proces rejestracji.


Jak zadbać o środki na płatności?

 1. Elektroniczna portmonetka
  Aby móc płacić za bilety telefonem, należy wcześniej zasilić swoją elektroniczną portmonetkę mPay środkami pieniężnymi, np. za pomocą przelewu bankowego. Czynność tę można wykonać bezpośrednio z poziomu aplikacji w telefonie (zakładka „Zasil portmonetkę”) lub po zalogowaniu się na stronie internetowej  www.mpay.pl.
   
 2. Karta płatnicza
  Do aplikacji można też podłączyć kartę płatniczą. Należność za parkowanie będzie wówczas pobierana bezpośrednio z konta bankowego kierowcy. Pozwala to całkowicie uniknąć konieczności pamiętania o regularnych zasileniach.

Kartę można podłączyć bezpośrednio z poziomu aplikacji w telefonie (zakładka „Środki płatnicze”) lub po zalogowaniu się na stronie internetowej  www.mpay.pl.


Jak płacić za parkowanie?

Wystarczy uruchomić aplikację mPay, dotknąć kafelka „Parkowanie” i wybrać jedną z trzech metod parkowania. W kolejnym kroku kierowca wybiera sposób płatności (elektroniczna portmonetka lub karta płatnicza). Aby sfinalizować transakcję, należy wpisać kod PIN, który każdy użytkownik ustala samodzielnie podczas rejestracji w mPay.


Jak oznaczyć pojazd?

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi należy wpisać w aplikacji numer rejestracyjny pojazdu, którego parkowanie będzie opłacane telefonem komórkowym. Kierowca musi też umieścić na samochodzie informację o tym, że płaci za postój korzystając z systemu mPay.  Służy do tego darmowa karta parkingowa w postaci naklejki na szybę, którą można odebrać samodzielnie w biurze SPP (ul. Bukowska 1A, piętro I, pokój nr 7). Karta parkingowa jest dostępna także w postaci pliku do wydruku (dostępna w załączniku), który można pobrać TUTAJ.  Równie dobrze sprawdzi się też umieszczona za przednią szybą zwykła kartka z odręcznie napisanym słowem mPay.


Więcej informacji o aplikacji mPay można znaleźć na stronie internetowej www.mpay.pl.

W razie potrzeby użytkownicy mogą kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, pod adresem bok@mpay.com.pl lub numerem telefonu (34) 390 55 57 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00).

 

Aplikacja Pango:

Aplikacja PANGO stanowi niezwykle wygodną metodę pobierania opłat za parkowanie, umożliwiając nie tylko dokonywanie płatności za pomocą rachunku przedpłatowego (pre-paid) i bezpośrednie regulowanie przy użyciu kart płatniczych czy doliczenie płatności za parking do rachunku za telefon komórkowy (post-paid). Rozwiązanie zostało wdrożone na 4 kontynentach w ponad 100 miastach i największe sukcesy odnosi w Tel Aviwie, gdzie ponad 80% kierowców płaci za parking z wykorzystaniem aplikacji Pango. W Polsce Pango dostępne jest w ponad 30 miastach w tym w Krakowie, Tarnowie, Myślenicach, Gliwicach czy Kielcach.

 

Jak rozpocząć korzystanie z Pango?

Z Pango mogą korzystać nie tylko użytkownicy telefonów komórkowych z systemami operacyjnymi Android oraz iOS, ale także osoby posiadające proste telefony (za pomocą wysyłania wiadomości SMS lub połączeń głosowych).
 

Aplikacja Pango:

W celu pobrania aplikacji wpisz pango w wyszukiwarce sklepu Google Play lub Apple App Store.


Do założenia konta potrzebujesz tylko numeru telefonu komórkowego.

 

Korzystanie z Pango za pomocą SMS lub połączeń IVR.

W celu skorzystania z płatności za parking za pomocą SMS lub IVR (połączenie telefoniczne) załóż konto na stronie: https://pango.pl/rejestracja, a następnie dodaj kartę lub zasil konto prepaid.

Rozpoczęcie parkowania za pomocą SMS:
Wyślij SMS pod numer 4321 o treści: Pango start m SKAWINA.

Zakończenie parkowania za pomocą SMS:
Wyślij SMS pod numer 4321 o treści: Pango stop.


Korzystanie z systemu IVR:

Zadzwoń pod numer 222-700-100 z zarejestrowanego w systemie Pango telefonu komórkowego. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami systemów IVR (interaktywnej informacji głosowej) i ASR (systemu rozpoznawania mowy). Zakończ parkowanie dzwoniąc pod numer 222-700-100 z zarejestrowanego w systemie Pango telefonu komórkowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami systemu.

Metody płatności w aplikacji Pango:

 1. Karta płatnicza - dodaj kartę w aplikacji Pango lub przez stronę www.pango.pl – przy dodaniu karty zostaniesz obciążony kwotą 5 PLN w celu jej weryfikacji. Kwota 5 PLN zostanie zwrócona w ciągu kilku dni roboczych. Płacąc karta płatniczą jesteś obciążany tylko 1 raz w miesiącu za wszystkie parkowania w tym okresie.
 2. Konto przedpłacone (prepaid) – możesz zasilić konto kwotą co najmniej 10 PLN i płacić za parking ze środków zgromadzonych na Twoim koncie Pango. Zasilenie konta jest bezpłatne a jeśli nie będziesz chciał korzystać z Pango niewykorzystane środki zostaną Ci zwrócone.
 3. Dolicz do rachunku telefonicznego – opcja dostępna dla klientów korzystających z ofert abonamentowych sieci Orange i Play oraz wkrótce Plus. Płatności za parking zostaną doliczone do Twojego rachunku za telefon komórkowy.
  Uwaga: Agent rozliczeniowy dolicza prowizję do każdej płatności (Pango nie pobiera od Ciebie żadnych prowizji).
   

Szczegółowa instrukcja korzystania z aplikacji jest dostępna na stronie: www.pango.pl/instrukcja.


Naklejka Pango – oznacz pojazd by kontroler wiedział, że płacisz z Pango

Kontrolerzy wiedzą, że korzystasz z Pango, kiedy oznaczysz swój pojazd Naklejką Pango lub kartą z napisem PANGO. Naklejkę możesz wydrukować samodzielnie lub odebrać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ulicy Bukowskiej 1 A w Skawinie.

Wzór naklejki do samodzielnego wydruku jest dostępny w załączniku.
Dodatkowe informacje

 1. Postój pojazdu w wyznaczonej strefie powyżej 5 minut bez ważnego wydruku biletu lub czasu opłaconego za pomocą innych elektronicznych form płatności jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty. Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłat za postój kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu zawiadomienie o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w związku z nieuiszczeniem opłaty za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
 2. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości Opłata dodatkowa wynosi 50 zł (słownie; pięćdziesiąt złotych 00/100).
 3. Zawiadomienie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.
 4. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki, przelewu bądź wpłaty na konto administratora strefy  w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Szczegóły: www.pgm.skaw.pl.
 5. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w SPP bez uiszczenia opłaty można wnieść do administratora strefy (PGM Sp. z o.o.) w terminie do 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Więcej informacji: www.pgm.skaw.pl
 6. Przedawnienie opłaty dodatkowej zgodnie z art. 40d ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z póź zm.) następuje z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym opłata powinna zostać uiszczona.

 
ADMINISTRATOR SPP:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie
ul. Bukowska 1 A, 32-050 Skawina 
tel.: 12 276 23 60
fax: tel.: 12 276 26 88
e-mail:  biuro@pgm.skaw.pl
www.pgm.skaw.pl

Biuro Strefy Płatnego Parkowania  - I piętro, pokój nr 7 
12 276 24 33, wew. 45
e-mail:  z.pelc@pgm.skaw.pl

 

Kto jest zwolniony z opłat?

 1. Niepełnosprawni  posiadający ważną kartę parkingową wydaną przez właściwy organ wyłącznie za parkowanie w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób.
 2. Jednoślady tj. motocykle i skutery oraz taksówki  /tylko w ramach wyznaczonych dla taksówek miejsc do postoju/.
 3. Pojazdy oznakowane: pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna, straż miejska oraz pogotowia energetyczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, MZU Sp. z o.o. (WYŁĄCZNIE podczas wykonywania obowiązków służbowych) oraz inne wymienione w uchwale.

 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.