28°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

dyrektor: Krystyna Droździewicz
ul. Adama Mickiewicza 26, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 26 10
www.bibpedskawina.pl

Dyrektor e-mail: bibped@bibpedskawina.pl
Wypożyczalnia: bibped@gmail.com

Godziny pracy:

poniedziałek-czwartek 8.00-18.00
piątek 8.00-15.00
sobota 9.00-13.30


Biblioteka Pedagogiczna wszystkim zainteresowanym oferuje:

 • katalog on-line dostępny 24 godziny na dobę;
 • przeszło 22 tysiące książek naukowych;
 • beletrystykę dla dorosłych, literaturę dziecięcą i młodzieżową (w tym lektury szkolne, literatura do konkursów przedmiotowych);
 • ponad 50 tytułów czasopism m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki różnych przedmiotów, bibliotekarstwa, biblioterapii;
 • zestawienia tematyczne dotyczące ponad 150 zagadnień.

Biblioteka ze szczególną ofertą wychodzi do bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców i rodziców.


Oferta dla nauczycieli bibliotekarzy:

 • spotkania Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych (nieprzerwanie od 2004 r.);
 • kursy i warsztaty biblio- i bajkoterapeutyczne;
 • konsultacje metodyczne w zakresie bibliotekarstwa;
 • przekazywanie bibliotekom szkolnym druków zbędnych;
 • wypożyczanie bibliotekom szkolnym opracowanych materiałów na wystawy tematyczne;
 • współpraca z bibliotekarzami szkolnymi w zakresie propagowania czytelnictwa w szkołach (m.in. pedagogizacja rodziców, wspólne imprezy biblioteczne, współpraca w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa).

Oferta dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców:

 • konferencje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy z zakresu biblioterapii, bajkoterapii, bibliotekarstwa;
 • kursy i warsztaty dla nauczycieli i studentów z zakresu biblioterapii, bajkoterapii, pedagogiki zabawy, integracji, komunikacji interpersonalnej, pracy z uczniem niepełnosprawnym;
 • teksty bajko- i biblioterapeutyczne (cztery zbiorki wydane drukiem, jeden audiobook) do pobrania w zakładce Centrum Literatury Terapeutycznej;
 • scenariusze zajęć wychowawczych, scenariusze i programy zajęć biblioterapeutycznych;
 • promocje wydawnictw biblioteki na warsztatach, spotkaniach metodycznych;
 • spotkania autorskie w ramach Skawińskiego Salonu Literackiego;
 • wystawy tematyczne, prezentujące literaturę metodyczną, pedagogiczną, psychologiczną.


Oferta dla przedszkoli i szkół podstawowych:

 • warsztaty bajkoterapeutyczne i biblioterapeutyczne w przedszkolach i szkołach gminy, uwzględniające priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • gminne konkursy czytelnicze i plastyczne;
 • wycieczki przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym do biblioteki;
 • czytanie książek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom prowadzone w zainteresowanych przedszkolach.


Oferta dla rodziców:

 • warsztaty biblioterapeutyczne, pomocne rodzicom ustrzec dzieci przed uzależnieniami organizowane w CWR;
 • prezentacje i wykłady poświęcone roli bajek terapeutycznych w wychowaniu dzieci;
 • konsultacje, pomocne w doborze lektur dla dzieci;
 • konferencje metodyczne dla rodziców, z udziałem pedagogów, psychologów, przybliżające problemy wychowawcze.


Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 • zbiory tekstów profilaktycznych wydawane z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie;
 • konferencje z zakresu arte- i biblioterapii organizowane z Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
 • dyżury doradcy zawodowego organizowane w lokalu Biblioteki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie;
 • projekty adresowane do osób niepełnosprawnych i seniorów realizowane we współpracy ze Skawińskim Centrum Wolontariatu, Towarzystwem Przyjaciół Skawiny i Środowiskowym Domem Samopomocy;
 • spektakle słowno-muzyczne aktywizujące seniorów organizowane we współpracy ze Skawińskim Stowarzyszeniem Klubu Seniora „Seniorek”;
 • warsztaty dla nauczycieli organizowane we współpracy z Wydawnictwem ZNAK, EPIDEIXIS, Media Rodzina;
 • praktyki zawodowe dla studentów kierunków bibliotekoznawstwa, nauk o informacji.


Teksty bajek profilaktycznych do pobrania: KLIKNIJ TUTAJ.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.