Bioodpady

Bioodpady stanowiące odpady komunalne - odpady spożywcze i kuchenne powstające na terenie zabudowy jednorodzinnej należy kompostować na nieruchomościach, z przeznaczeniem kompostu do własnego użytku, jeśli istnieje taka możliwość.


Zachęcamy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej do kompostowania bioodpadów, ponieważ jest to najlepsza metoda na ich ekologiczne zagospodarowanie. Powstały kompost można wykorzystać we własnym ogrodzie. Więcej informacji na temat kompostowania znajduje się TUTAJ oraz TUTAJ.


Bioodpady stanowiące odpady komunalne - odpady spożywcze i kuchenne powstające na terenach nieruchomości zabudowy jednorodzinnej, na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenach zabudowy wielolokalowej, na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy gromadzić do odbioru w workach lub pojemnikach w kolorze brązowym opisanym „bio”, w formie wystawki, w miejscach gromadzenia odpadów.


Odbiór bioodpadów dla zabudowy jednorodzinnej realizowany jest w terminie odbioru odpadów zmieszanych, zgodnie z wcześniej przekazanym harmonogramem na 2020 rok – KLIKNIJ TUTAJ.


Odbiór bioodpadów dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne realizowany jest w terminie odbioru odpadów zmieszanych, co dwa tygodnie (rubryka „co drugi tydzień”), zgodnie z wcześniej przekazanym harmonogramem na 2020 rok – KLIKNIJ TUTAJ.


Bioodpady z kuchni należy gromadzić w workach w kolorze brązowym.

Do worków na bioodpady WRZUCAMY:

 • odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (w tym obierki, ogryzki, pestki, resztki owoców i warzyw);
 • fusy po kawie wraz z filtrami papierowymi i fusy po herbacie;
 • łupiny z orzechów, słonecznika itp.;
 • resztki żywności (bez mięsa i kości);
 • skorupki jaj;


Do worków na bioodpady NIE  WRZUCAMY:

 • płynnych elementów żywności (zup, jogurtów, itp.);
 • resztek mięsa;
 • kości, ości i ryb;
 • zepsutej żywności;
 • trawy, liści i gałęzi;
 • resztek roślin ciętych i doniczkowych;
 • trocin z odchodami zwierząt;
 • włosów i sierści;

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.