Przemyślany

Liczba mieszkańców: ok. 7500 (w rejonie przemyślańskim 47700)

Polskie źródła tłumaczą pochodzenie nazwy miasta Przemyślany od wyrazów chwała i przemysł, co w tłumaczeniu oznacza chwała przemysłowi. Prawdopodobnym jest fakt, iż z inicjatywy jednego z panów polsko-litewskich rozpoczął się proces zasiedlania owych terenów.

Pod koniec XVII wieku przy finansowej pomocy rodziny Potockich został na tych ziemiach założony Zakon Dominikanów. Przypuszcza się, że właśnie wówczas zakonnicy zbudowali potężny obronny kościół pod wezwaniem Apostołów Św. Św. Piotra i Pawła, który w 1730 roku został poświęcony przez arcybiskupa Jana Skarbka.

W roku 1772, Przemyślany pozostają niewielkim prowincjonalnym miasteczkiem halickim. W połowie XIX stulecia w mieście były zarejestrowano 372 gospodarstwa i około 3000 mieszkańców. Głównym właścicielem ziemi w Przemyślanach był Alfred Potocki, do którego należało 647 hektarów. Od roku 1860 stają się centrum powiatowym. Pod koniec XIX wieku działała w mieście jedna szkoła polska oraz prywatna szkoła pszczelarska. W roku 1909 w mieście została zbudowana stacja kolejowa Lwów - Potutory (Podhajce), co pozytywnie odbiło się na gospodarce miasta. Przemyślany stają się jednym z centrów zaopatrzenia w drewno.

Lokalna gospodarka Przemyślan działa m.in. w oparciu o przemysł drzewny. Nieocenionym bogactwem naturalnym tego regionu są lasy, na bazie których działają w mieście liczne zakłady meblarskie, tartaki, zakłady produkujące parkiet. Rejon przemyślański położony jest w bardzo atrakcyjnym obszarze turystycznym, posiadającym nie tylko walory przyrodnicze ale również kulturowe i religijne.

Strona Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach

Strona internetowa miasta Przemyślany: KLIKNIJ TUTAJ.

Miasta partnerskie:

  • 2008 Skawina (Polska)

Burmistrz: 

  • Zozulya Oleksandr Zinowijowych 2010- do chwili obecnej
  • Petro Buchok  2006-2010

     

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.