Krzęcin nad Iną

Liczba mieszkańców: ok. 3700 

Powierzchnia ogółem: 14.040 h
/w tym m.in.: lasy i grunty leśne - 3.148 hektarów, wody - 360 hektarów i użytki rolne - 9.150 hektarów/

 

Gmina Krzęcin położona jest na południowym krańcu województwa zachodniopomorskiego, w granicach powiatu Choszczno. Od zachodu graniczy z Gmina Pełczyce, od północy z Gminą Choszczno, od południa ze Strzelcami Krajeńskimi (woj. lubuskie), a od wschodu z Gminą Bierzwnik. Obszar gminy przecina linia kolejowa na trasie Szczecin - Poznań.


W sensie geograficznym gmina leży na wschodnim krańcu Pojezierza Choszczeńsko-Myśliborskiego. Głównym elementem krajobrazu naturalnego są liczne jeziora (rynnowe - wąskie i głębokie oraz moreny denne - rozlewiskowe), największe z nich to: Żeńskie, Chłopowo (Chłop), kościelne, Paprzyca Duża, Bukowskie, Czyste, Krzęcińskie (Brudne), Mielęcin i Rakowo. Przez gminę przepływa rzeka Mała Ina. Rzeźba terenu jest wyraźnie pofałdowana z licznymi pagórkami, wałami, kotlinami i dolinkami, z niewielkimi kępami lasu oraz większym zwartym kompleksem leśnym (sosna, buki, dęby) w okolicach wsi Chłopowo i Krzęcin.


Pod względem gospodarczym jest to gmina o charakterze rolniczym. Siedziba gminy znajduje się w położonej centralnie miejscowości Krzęcin (niem. Kranzin), w której zlokalizowany jest m.in.: urząd gminy, gminne centrum kultury, ośrodek pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, szkoła podstawowa, gimnazjum, urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, choszczeńska filia Gospodarczego Banku Spółdzielczego, cmentarz komunalny, strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej, restauracja, placówki handlowo-usługowe oraz zakład firmy 2x3 S.A. Gmina podzielona jest na 11 sołectw: Krzęcin, Chłopowo, Granowo, Żeńsko, Przybysław, Mielęcin, Kaszewo, Objezierze, Słonice, Rakowo i Nowy Klukom. Jednostki organizacyjne gminy. Gmina posiada 4 jednostki organizacyjne, w tym Zespół Szkół w Krzęcinie, Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy oraz jedną instytucję kultury - Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie. Warto jednak zaznaczyń, że Zespół Szkół w Krzęcinie składa się z Szkoły Podstawowej w Krzęcinie i jej filii w Granowie oraz Gimnazjum w Krzęcinie, a w skład Gminnego Centrum Kultury wchodzą placówki kultury w: Chłopowie, Granowie, Krzęcinie, Mielęcinie, Przybysławiu, Rakowie, Objezierzu, Żeńsku i Kaszewie.


Największym atutem są walory przyrodnicze i krajobrazowe. Rozciąga się tutaj Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmujący wschodnią część gminy, na terenie którego położone są projektowane rezerwaty i użytki ekologiczne oraz 12 pomników przyrody w postaci drzew. Gmina Krzęcin posiada dogodne warunki do rozwoju turystyki regionalnej i agroturystyki, planuje się powstanie pól namiotowych, schronisk młodzieżowych i ścieżek rowerowych. Wśród zabytków przeważają obiekty sakralne (do najciekawszych należą kościoły w Krzęcinie, Żeńsku, Rakowie, Chłopowie, Nowym Klukomiu) i rezydencje pałacowe (Przybysław, Mielęcin, Rakowo).
 

 

Gminy partnerskie:

  • FRANZBURG
  • RANDOWTAL
  • SKAWINA 2017

Wójt:

  • dr Bogdan Wojciech Brzustowicz (2014-2018)
  • Krzysztof Żuchowski (2010-2014)

 

Strona internetowa: www.krzecin.pl

Wydarzenia: podpisanie porozumienia relacja Telewizji Skawina TUTAJ

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.