Ś.P. Tomasz SKRZYŃSKI

 

TOMASZ SKRZYŃSKI
urodził się 23 września 1923 roku w Krakowie, zmarł 19 czerwca 2015 roku w Krakowie. Przeżył 92 lata.

W roku szkolnym 1938/1939 zdał małą maturę w I Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. W okresie okupacji zaangażował się w początki grupowej działalności podziemnej, rozbitej już w marcu 1940 roku.

5 maja 1940 roku opuścił Polskę i przedarł się przez Słowację na Węgry z zamiarem dostania się do tworzonej we Francji, przez gen. Władysława Sikorskiego Armii Polskiej. W efekcie z Węgier przez Jugosławię został skierowany do Syrii, gdzie w Bejrucie w dniu 31 maja wstąpił jako ochotnik do tworzącej się Brygady Strzelców Karpackich przez płk dypl. / gen. Stanisława Kopańskiego, otrzymał numer ewidencyjny 2106 i przydział do dywizjonu kawalerii później przekształconego w Pułk Ułanów Karpackich Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w stopniu ułana. Z Pułkiem wziął udział w czteromiesięcznej obronie Tobruku w roku 1941 na Pustyni Libijskiej. Po powrocie Pułku do Egiptu został skierowany do Szkoły Podchorążych rezerwy Kawalerii, którą ukończył w sierpniu 1942 roku i otrzymał stopień starszego ułana podchorążego.

W roku 1944 jako kapral podchorąży wylądował we Włoszech i wziął udział w całej kampanii włoskiej w szeregach swojego Pułku Ułanów Karpackich od Monte Cassino aż do ofensywy na Bolonię. Został nominowany za czyny bojowe w bitwie o masyw Monte Cassino do stopnia podporucznika i dowodził 3 plutonem w 2 szwadronie Pułku, będącego oddziałem rozpoznawczym Polskiego 2 Korpusu i Pułkiem dyspozycyjnym gen. Władysława Andersa.

Za walki nad rzeką Musone został odznaczony Krzyżem Walecznych. W lipcu 1945 roku zdał dużą maturę na Kursach Maturalnych nr 1 w Alessano (Włochy). W styczniu 1946 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Królewskim w Rzymie. W grudniu 1946 roku z ośrodkiem studenckim został skierowany do Anglii. Repatriował się do Polski w dniu 19 sierpnia 1947 roku i powrócił do Krakowa. W 1952 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskał stopień mgr filozofii na wydziałach: humanistycznym – sekcja filologii angielskiej oraz prawa. Był nękany i przesłuchiwany jako „oficer Andersa” m. in. nie został zweryfikowany jako oficer.

Po studiach pracował w budownictwie najpierw jako kopacz, później pomocnik magazyniera, zaopatrzeniowiec, a od 1966 roku kierownik działu organizacyjno-ekonomicznego.

W latach od 1973 do 1982, tj. do czasu przejścia na wcześniejszą emeryturę, pracował w Budimexie – Centrali Handlu Zagranicznego Budownictwa.

Jako weteran pracował społecznie. Od 1989 roku był delegatem na Kraj Związku Byłych Żołnierzy SBSK „Tobrukczycy” i oficerem łącznikowym Związku Ułanów Karpackich do 73 Pułku Zmechanizowanego w Gubinie, który przejął tradycję Ułanów Karpackich. Udzielał się szczególnie w działalność środowiska Harcerzy Czerwony Mak im. Bohaterów Monte Cassino w Skawinie oraz w Szkołach Tobruckich w Tomicach i Bukowskiej Woli. Współpracował i reprezentował w Kraju Żołnierzy Polskiego 2 Korpusu wobec 2. Korpusu Zmechanizowanego im. gen. Władysława Andersa w Krakowie.

Został odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i wszystkimi innymi przynależnymi odznaczeniami wojennymi polskimi i brytyjskimi.

 

29 kwietnia 2009 roku, władze naszego miasta w uznaniu zasług i nieustanną działalność na rzecz lokalnej społeczności odznaczyły Tomasza Skrzyńskiego tytułem „Zasłużony dla Skawiny”. Podczas przygotowania wydania „Na Harcerskim Szlaku Pamięci - Aby czas nie zatarł i pozostawił w pamięci”, w 2014 roku, poprosiliśmy Pana Tomasza, by napisał kilka słów o Skawinie...

„Mam to szczęście, że na mojej życiowej drodze przydarzyła mi się wspaniała skawińska przygoda. Po wielu, wielu latach różnych nabytych doświadczeń z pełnym przekonaniem stwierdzam, że Miasto i Gmina Skawina to w naszym Kraju ważna obywatelska społeczność, z której Polska powinna być dumna i być jej wdzięczna. Ziemię tą zamieszkują ludzie pracowici i rozsądni, szczerze jej oddani, kultywujący najlepsze ojczyste tradycje. To czego doznawałem i doznaję w trakcie spotkań i współpracy z Władzami, a nade wszystko z harcerską Młodzieżą Skawiny budzi mój szczery, najwyższy szacunek. Marzy mi się, aby takiej wartości młodzież zaistniała w każdym zakątku mojej Ojczyzny. Wówczas ja, weteran 2. Wojny Światowej, obrońca Tobruku i uczestnik walk całego szlaku bojowego Polskiego 2 Korpusu od rzeki Sangro, przez bitwę o Monte Cassino, zdobycie Ankony, włamanie się w niemiecką ufortyfikowaną Linię Gotów , aż do walk o Bolonię byłbym spokojny o losy i suwerenność Rzeczypospolitej.

Jestem zaszczycony i niezmiernie cenię sobie fakt, że Miasto i Gmina Skawina wyróżniła mnie tytułem „Zasłużony dla Skawiny”. To dla mnie wielki honor, ale chyba zbyt znaczący dowód uznania, jeżeli porównamy zasługi moje i innych działaczy, zaangażowanych w głoszenie wszem i wobec patriotycznych dokonań tego zawsze wiernego Polsce skrawka ojczystej Ziemi. Niech Dobry Bóg błogosławi Ziemi Skawińskiej i Jej Społeczności i ma Ją w swojej stałej łaskawej ojcowskiej Opiece”

Ś.P. Tomasz Skrzyński

Nadanie tytułu 29 kwietnia 2009 r. 

RELACJA  Z  OSTATNIEGO  POŻEGNANIA 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.